Komunikat archiwalny

Nabór do programu ''Ojczysty - dodaj do ulubionych''

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych. Promesa 2018”. Dokumenty można składać do 1 lutego br.

Nabór do programu ''Ojczysty - dodaj do ulubionych''
Fot. Pixabay

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;
  3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 31 marca 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 000 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000,00 zł brutto, a maksymalna 75 000,00 zł brutto. Dofinansowanie zadania wynosi do 90% budżetu zadania.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2018 r.

Informacji o programie udziela w godzinach 10:00-14:00 p. Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/aktualnosci/oglaszamy-nabor-do-programu-ojczysty--dodaj-do-ulubionych-2018

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy