Granty Europejskiej Fundacji Młodzieży

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Granty Europejskiej Fundacji Młodzieży
Fot. Pixabay

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana w 1972 r. przez Radę Europy w celu zapewnienia finansowego i edukacyjnego wsparcia dla europejskich działań młodzieżowych. O wsparcie Fundacji mogą wnioskować tylko młodzieżowe NGO z krajów członkowskich Rady Europy, a także sygnatariusze Europejskiej Konwencji Kulturowej: Białoruś, Kazachstan i Stolica Apostolska.

Europejska Fundacja Młodzieży jest instrumentem:

 • który ma przyczynić się do tego, aby głos młodzieży był słyszany na najwyższym szczeblu decyzyjnym
 • zarządzanym przez młodzieżowe NGO i reprezentantów rządu, którzy decydują i monitorują młodzieżowy program Rady Europy
 • wspierającym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe oraz sieci
 • promującym pokój, zrozumienie i szacunek.

Wsparciem są objęte następujące kategorie działań:

 1. Działanie międzynarodowe – międzynarodowe spotkanie młodzieży lub liderów młodzieżowych w Europie, które przyczyniają się do pracy sektora młodzieżowego Rady Europy w temacie, metodologii oraz z wyraźnym wymiarem europejskim. Maksymalna kwota grantu wynosi 20 000 euro. EYF pokryje maksymalnie 2/3 całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
 2. Roczny plan pracy – może zawierać działania międzynarodowe (konieczny jest wymiar europejski, co oznacza minimum jedno działanie międzynarodowe) oraz inne działania (np. kampanie, wizyty studyjne, cykle warsztatów, działania zawierające podróż). Maksymalna kwota grantu: 50 000 euro.
 3. Grant strukturalny na 2 kolejne lata - dotacje te dostępne są co 2 lata (termin ostateczny 2015, 2017 itd.) wyłącznie dla międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i międzynarodowych sieci młodzieżowych organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie na co najmniej 3 działania międzynarodowe w okresie 3 lat poprzedzających (grant EYF lub sesje badań w rocznym programie Europejskich Centrów Młodzieży). Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro rocznie (50 000 euro na 2 lata).
 4. Jednorazowy grant strukturalny – mogą się o nią ubiegać regionalne sieci młodzieżowych NGO mające na celu ustanowienie europejskiego organu koordynacyjnego. NGO musiało otrzymać wsparcie co najmniej 3 działań międzynarodowych w okresie 3 lat poprzedzających (grant EYF lub sesje badań w rocznym programie Europejskich Centrów Młodzieży). Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.
 5. Działanie pilotażowe – są odpowiedzią na konkretny problem, mający wpływ na młodzież na poziomie lokalnym. Działanie to powinno być oparte na innowacyjności lub replikacji. W ramach priorytetów na lata 2018-2019 Wspólna Rada ds. Młodzieży określiła bardziej szczegółowe tematy priorytetowe działań pilotażowych wspieranych przez Europejską Fundację Młodzieży w 2018 r. Oceniając wnioski o działania pilotażowe, które mają miejsce w 2018 r., EYF będzie zwracać szczególną uwagę na działania podejmowane wspólnie z lokalnymi władzami lub służbami/pracownikami społecznymi oraz projekty z udziałem młodzieży szkolonej w europejskich ośrodkach młodzieżowych lub prezentowane przez lokalne organizacje pozarządowe wspierane przez międzynarodową/europejską młodzieżową organizację pozarządową. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

W roku 2018 Fundacja skupia się na następujących działaniach pilotażowych:

 • dostęp do praw
 • uczestnictwo młodzieży i praca z młodzieżą
 • włączające i pokojowe społeczeństwa. (Inclusive and peaceful societies)

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • międzynarodowe młodzieżowe organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe sieci młodzieżowych organizacji pozarządowych
 • regionalne sieci młodzieżowych organizacji pozarządowych
 • krajowe młodzieżowe organizacje pozarządowe
 • lokalne młodzieżowe organizacje pozarządowe.

Do 1 kwietnia 2018 r. można składać wnioski dotyczące:

 • Działań międzynarodowych – dla działań prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Rocznego planu pracy na kolejny rok.

Do 1 października 2018 r. można składać wnioski dotyczące:

 • Działań międzynarodowych – dla działań prowadzonych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.
 • Rocznego planu pracy na kolejny rok
 • Jednorazowego grantu strukturalnego na kolejny rok (sieci regionalne).

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów. Wnioski powinny być składane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań.

Szczegółowe informacje o Europejskiej Fundacji Młodzieży dostępne są pod adresem: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy