Komunikat archiwalny

Konkurs ''Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018''

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło konkurs "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Konkurs ''Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018''
Fot. Pixabay

Wsparcie i finansowanie mogą uzyskać projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Tematy przewodnie "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2018":

  1. „Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach”;
  2. „Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji”;
  3. „Zawody przyszłości – człowiek vs. robot?”;
  4. „Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, żywienie a zdrowie”;
  5. „Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem”;
  6. „Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – w czym wyraża się miłość ojczyzny”.

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.

Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać od 4 do 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Wymagany jest wkład własny (finansowy, rzeczowy lub osobowy), w wysokości minimum 20% budżetu.

Okres realizacji projektu należy zaplanować nie wcześniej niż dwa miesiące po zakończeniu naboru wniosków i nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy