Komunikat archiwalny

Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych - nabór ofert

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego pn.: „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych”

Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych - nabór ofert
Fot. Pixabay

Zadanie będące przedmiotem konkursu obejmuje następujące działania:

  1. Edukację społeczną w zakresie bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, w tym podczas podróży zagranicznych, poprzez m.in. kampanie informacyjne, organizację debat społecznych, warsztatów.
  2. Prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne, w szczególności podczas imprez masowych oraz w dużych skupiskach ludzi.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych zachowań w obliczu  potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 50 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25223,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Edukacja-spoleczna-dotyczaca-bezpiecznych-zachowan-w-ob.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy