Komunikat archiwalny

Konkurs MSWiA dotyczący edukacji dzieci i młodzieży na temat zasad bezpiecznego zachowania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego pn.: „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”

Konkurs MSWiA dotyczący edukacji dzieci i młodzieży na temat zasad bezpiecznego zachowania
Fot. Pixabay

Zadanie będące przedmiotem konkursu obejmuje następujące działania:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie  - za pośrednictwem środków masowego przekazu - ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej niebezpiecznych sytuacji na jakie narażeni są uczestnicy obozów  na terenie lub w pobliżu lasu w obliczu zagrożeń pogodowych.
  2. Promocja właściwych zachowań oraz zdobycie umiejętności reagowania i zachowania w sytuacjach zagrożeń pogodowych na terenie lub w pobliżu lasu.
  3. Edukacja dotycząca obowiązkowego ekwipunku i sprzętu (w tym możliwość zakupu sprzętu, m. in. zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy medycznej do prezentacji - do kwoty 2.000 zł brutto) niezbędnego do organizacji bezpiecznego wypoczynku podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych, które powinien zabezpieczyć organizator.  

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie narażeni są uczestnicy obozów dla dzieci  i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych.

Na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 50 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25226,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Edukacja-dotyczaca-zasad-bezpiecznego-zachowania-podcza.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy