Komunikat archiwalny

Nabór do Programu Archi-przygody

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do drugiej ogólnopolskiej edycji Programu Archi-przygody.

Nabór do Programu Archi-przygody
Fot. Pixabay

Program jest przedsięwzięciem z zakresu edukacji architektonicznej kierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, które w ramach zajęć prowadzonych z udziałem studentów oraz absolwentów wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk projektowych wyższych uczelni, mają poznać szeroko rozumianą sztukę architektury oraz możliwość wykorzystania zmysłów do poznawania najbliższego otoczenia. Główne założenia Programu skupiają się wokół sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której poruszają się i którą zamieszkują, kształtowanie w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

W Programie mogą wziąć udział:

  1. dzieci w wieku przedszkolnym tj. dzieci w wieku od 4 do 6 lat, których przedstawiciele prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w Programie
  2. studenci i absolwenci wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk projektowych wyższych uczelni – jako prowadzący zajęcia z dziećmi w ramach Programu,
  3. przedszkola, które wyraziły gotowość wzięcia udziału w Programie oraz zapewniły niezbędną w tym celu infrastrukturę (sala do prowadzenia zajęć wraz z wyposażeniem) oraz które zawrą z NCK porozumienie po ich zakwalifikowaniu do udziału w Programie.
  4. nauczyciele przedszkolni, wytypowani przez przedszkola oraz przeszkoleni przez NCK w ramach szkolenia przygotowującego do udziału w Programie.

Program zakłada realizację minimum 20 godzin zajęć w okresie maksymalnie 3 miesięcy. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie przez NCK po zakończeniu naboru Uczestników.

Nabór ma charakter dwuetapowy:

  • przez pierwsze dwa tygodnie (od 9 do 21 stycznia 2018 r.) mogą zgłaszać się przedszkola z całej Polski;
  • następnie, w terminie od 22 do 28 stycznia 2018 r., zgłoszenia będą mogli przesyłać studenci i absolwenci architektury oraz wydziałów sztuk projektowych.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem: http://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy