Komunikat archiwalny

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

  1. edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
  2. upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii konspiracji niepodległościowej podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem roli podziemia antykomunistycznego w walce o niepodległość Polski;
  3. uczczeniu pamięci o ofiarach katastrofy lotniczej samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.

Na realizację w/w zadań zaplanowano kwotę w wysokości 1 000 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze realizowanego zadania.

Podmioty uprawnione do składania ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 21 lutego do 15 maja 2018 roku. Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania.

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-12018owzs-103257698g/

 

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy