Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący wspierania promocji sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018.

Konkurs dotyczący wspierania promocji sportu
Fot. Pixabay

Rodzaj zadania: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018.

Dotacja w ramach konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata i Europy oraz pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:

  1. wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
  2. pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
  3. organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
  4. zakup medali, pucharów i dyplomów;
  5. zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
  6. koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
  7. działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
  8. dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
  9. wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 31 grudnia 2018 r.

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Na realizację ww. zadania w 2018 r. przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł. W składanych ofertach wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów ogółem.

Oferty można składać w terminie od 10 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2018-rok/2198,Konkursu-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspierania.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy