Komunikat archiwalny

Nabór wniosków do III edycji Konkursu im. Jana Dormana

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektakli dla dzieci i/lub młodzieży, prezentowanych w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Nabór wniosków do III edycji Konkursu im. Jana Dormana
Fot. Pixabay

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno- edukacyjnego, na które składają się:

  • Produkcja albo eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych.
  • Działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Samorządowe instytucje kultury
  • Organizacje pozarządowe

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Nabór wniosków trwa do dnia 2 marca 2018 roku. Zadanie musi zostać zrealizowane w okresie od 30 kwietnia 15 grudnia 2018 roku.

Kwota wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się w granicach od 30 000 zł do 110 000 zł. Dofinansowanie wynosi do 90% budżetu zadania.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.dorman.e-teatr.pl/aktualnosci,nabor_wnioskow_do_iii_edycji_konkursu_im_jana_dormana.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy