Darowizny Firmy Novo Nordisk

Firma Novo Nordisk przyznaje darowizny i granty na cele edukacyjne, badania oraz przekazuje środki na rzecz organizacji wspierających opiekę zdrowotną.

Darowizny Firmy Novo Nordisk
Fot. Pixabay

Priorytetowo wspierane są projekty mające na celu pogłębianie wiedzy medycznej w obszarach stanowiących przedmiot zainteresowań naukowych Firmy Novo Nordisk.

Aby ubiegać się o darowiznę lub grant podmiot /organizacja musi przesłać na adres email: darowizny@novonordisk.com wniosek zawierający poniższe informacje:

  • Nazwę odbiorcy darowizny / grantu oraz opis organizacji / podmiotu
  • Określenie proponowanego wsparcia: wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia;
  • Określenie celu wsparcia: opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:
  • cele projektu;
  • spodziewane rezultaty;
  • wpływ na społeczności, do których działania są skierowane;
  • informację, czy organizacja lub podejmowane aktywności są wspierane przez inne niż Novo Nordisk, pomioty.

Firma Novo Nordisk nie udziela wsparcia osobom indywidualnym, nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.novonordisk.pl/kontakt/Zasady-przyznawania-darowizn-i-grantow.html

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy