Wsparcie Fundacji TechSoup

Fundacja TechSoup wspiera polskie fundacje, stowarzyszenia, biblioteki i muzea dając możliwość korzystania z tańszego dostępu do najnowszego oprogramowania i dobrego sprzętu komputerowego.

Wsparcie Fundacji TechSoup
Fot. Pixabay

Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową. Powoduje to  obniżenie w ten sposób kosztu infrastruktury technologicznej.

Uczestnictwo organizacji w programie Technologie.org.pl daje przede wszystkim dostęp do otrzymywania na preferencyjnych warunkach produktów partnerów technologicznych TechSoup: oprogramowania, usług, sprzętu komputerowego i sieciowego.

Organizacje mogą skorzystać z ofert bezpłatnie lub wnosząc niską opłatę administracyjną, która stanowi nawet kilka lub kilkanaście procent wartości rynkowej danego produktu.

W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego tj.: stowarzyszenia, biblioteki publiczne, muzea publiczne, ochotnicze straże pożarne, organizacje harcerskie, koła gospodyń wiejskich czy uniwersytety III wieku.


Pierwszym krokiem, aby skorzystać ze wsparcia jest rejestracja na stronie www.technologie.org.pl.

Osobą kontaktową powinna być osoba: pełniąca funkcję członka zarządu lub organu nadzoru (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego) w organizacji, która jest rejestrowana lub upoważniona przez zarząd organizacji  do rejestracji i zarządzania kontem na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Więcej informacji można uzyskać po adresem https://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy