Komunikat archiwalny

Konkurs Komisji Europejskiej - ”Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE”

Celem konkursu jest współfinansowanie projektów dotyczących szkolenia sędziów krajowych w kwestiach z zakresu egzekwowania europejskiego prawa konkurencji. Obejmuje to egzekwowanie przepisów antymonopolowych i przepisów dotyczących pomocy państwa na drodze publicznoprawnej i prywatnoprawnej.

Konkurs Komisji Europejskiej - ”Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE”
Fot. European Commission

Ostatecznym celem jest zapewnienie spójnego i konsekwentnego stosowania prawa konkurencji UE przez sądy krajowe.

Projekty powinny być dostosowane do sędziów krajowych i opierać się na wcześniej określonych potrzebach szkoleniowych.

Projekty powinny zapewnić aktywny udział sędziów krajowych w szkoleniu, tj. nie ograniczać się wyłącznie do wykładów.

Warunki, w jakich prowadzone będą szkolenia z aktywnym udziałem sędziów krajowych, powinny być wystarczająco bezpieczne, by umożliwić uczestnikom swobodną wymianę poglądów i doświadczeń oraz wzajemną naukę, bez zewnętrznej ingerencji lub monitorowania. Projekty są zatem przeznaczone w optymalnym przypadku wyłącznie dla sędziów krajowych.

Do składania wniosków uprawnione są władze, organizacje publiczne lub prywatne mające siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów lub organizacje międzynarodowe.

Organizacje krajów trzecich mogą uczestniczyć w charakterze partnerów stowarzyszonych, jednak ich koszty nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Ponadto nie mogą one same składać projektów ani być współwnioskodawcami (współbeneficjentami).

Organizacje prowadzące działalność nastawioną na zysk muszą składać wnioski w partnerstwie z podmiotami publicznymi lub organizacjami prywatnymi nieprowadzącymi działalności nastawionej na zysk.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 800 000 EUR. Wnioskowana dotacja musi mieścić się w granicach od 50 000 do 400 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy