Komunikat archiwalny

Konkurs Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Programie „Lato w Teatrze”

Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury.

Konkurs Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Programie „Lato w Teatrze”
Fot. Pixabay

Składany wniosek musi obejmować autorski projekt dwutygodniowych teatralnych półkolonii lub kolonii, którego realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych w 2018 r., tj. między 23 czerwca a 2 września 2018 r.

Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim:

  • teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

Z możliwości ubiegania się o dotację w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Wnioskodawca, który był beneficjentem Programu przez trzy lub więcej edycji, zobowiązany jest do ubiegania się o udział w module Lato w teatrze +. Celem Modułu Lato w teatrze + jest wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowej instytucji do Programu i przygotowanie jej do samodzielnego udziału w konkursie w kolejnej edycji Programu.

Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Lato w teatrze wynosi 1,5 mln złotych.

Dotacja w ramach Programu ma charakter celowy. Wnioskodawca musi zapewnić finansowy bądź rzeczowy wkład własny w wysokości minimum 10% wartości całego Projektu.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 16 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://latowteatrze.pl/o_programie,zloz_wniosek.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy