Komunikat archiwalny

X edycja Programu Teatr Polska

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do udziału w X edycji programu Teatr Polska. Zgłoszenia spektaklu do pierwszego etapu należy przesyłać do dnia 26 marca 2018 roku.

 

X edycja Programu Teatr Polska
Fot. Pixabay

Celem Programu jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków znajdujących się na obszarach społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze.

Zgłoszenia do udziału w Programie może dokonać Wnioskodawca będący samorządową instytucją kultury lub organizacją pozarządową, posiadający prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do Programu odbywać się będzie dwuetapowo:

  1. pierwszy etap: uzyskanie rekomendacji artystycznej od Komisji Artystycznej Programu,
  2. drugi etap: ocena wniosków pod względem formalnym, organizacyjnym i finansowym przez Komitet Organizacyjny Programu i przyznanie środków na realizację objazdów spektakli zarekomendowanych.

Zgłoszenia spektaklu do pierwszego etapu należy przesyłać do dnia 26 marca 2018 roku. O wydaniu rekomendacji artystycznej decyduje Komisja Artystyczna do dnia 9 maja 2018 roku.  Spektakle, które uzyskają rekomendację artystyczną oraz spektakle wskazane przez Komisję Artystyczną przechodzą do drugiego etapu kwalifikacji.

Drugi etap kwalifikacji odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, który obejmuje projekt i kosztorys objazdu spektaklu. Termin nadsyłania kompletu dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 8 czerwca 2018 roku.

Decyzja o przyznaniu dotacji oraz o jej wysokości zostanie podjęta w terminie do 22 czerwca 2018 roku prze Komitet Organizacyjny.

Jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jeden spektakl.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/nabor-do-teatr-polska-2018-otwarty_2018-03-26/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy