Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego

W ramach Szybkich Grantów można uzyskać wsparcie wysokości od 500 zł do 3000 zł. Nie jest wymagany wkład własny. Wnioski  można zgłaszać na bieżąco przez cały rok.

Szybkie granty Funduszu Obywatelskiego
Fot. Pixabay

W ramach Funduszu Obywatelskiego można uzyskać grant na inicjatywy:

1. odpowiadające na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

2. podejmowane w sytuacji, gdy interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

3. wspierające zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

4. których realizacja przewidziana jest do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Inicjatywy mogą zgłaszać zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w miesiącu i nie więcej niż 4 wnioski w 2018 roku.

W ramach szybkich grantów można uzyskać wsparcie wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Przewiduje się wsparcie od jednej do kilku inicjatyw miesięcznie, na łączną kwotę ok. 3000 zł.

Wnioski w ramach Szybkich Grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy