Komunikat archiwalny

„30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”” - XIV edycja Konkursu Grantowego

Fundacja Ernst & Young ogłosiła XIV edycję Konkursu Grantowego „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”. Konkurs dotyczy organizacji lokalnych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

„30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”” - XIV edycja Konkursu Grantowego
Fot. Pixabay

Celem Konkursu są:

  1. Promocja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych.
  2. Wewnętrzna integracja środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
  3. Rozwój kompetencji opiekunów zastępczych.

Projekty składane w ramach konkursu muszę realizować wszystkie trzy powyższe cele konkursu.

O minigranty na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mogą ubiegać się:

  • rodziny zastępcze (RZ),
  • rodzinne domy dziecka (RDD),
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego,
  • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
  • instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, MOPS, MOPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej), które pracują bezpośrednio z RZ oraz z prowadzącymi RDD, a także ich podopiecznymi i mają z nimi osobisty kontakt.

Pula dostępnych środków w ramach konkursu wynosi 60 000 zł. Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 6 000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości min. 15% kosztów projektu.

Każdy z uprawnionych do uczestnictwa w konkursie podmiotów może złożyć tylko jeden wniosek.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 kwietnia 2018 roku o godziny 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--promocja-rodzicielstwa-zastepczego---30-maja-swietujmy-razem2018

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy