Komunikat archiwalny

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pt.: „Godność, wolność, niepodległość”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pt.: „Godność, wolność, niepodległość”
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawcy lub wnioskodawców, którzy zrealizują zadanie polegające na wsparciu szkół Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Beneficjentami końcowymi zadania są uczniowie:

  • szkół organizacji Polaków oraz
  • szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

Na realizację zadania przeznaczono w latach 2018 – 2020 środki publiczne w wysokości 700 000 zł tj.:

  1. w 2018 r. – 300 000 zł;
  2. w 2019 r. – 200 000 zł;
  3. w 2020 r. – 200 000 zł.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10 % całkowitej wartości zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2018 roku. Zadanie należy zrealizować do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/godnosc-wolnosc-niepodleglosc-wsparcie-szkol-organizacji-polakow-oraz-szkol-w-systemie-oswiaty-kraju-zamieszkania-polakow-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-i-innych.html

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy