Komunikat archiwalny

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 20 sierpnia 2018.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA
Fot. pixabay

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji zadań popularyzujących dorobek kultury i działalność kulturalną w życiu społecznym, w szczególności w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych;
  2. organizacje pozarządowe.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • nagrania audio/video, rejestracja spektakli, filmów (w tym filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury miejsca/regionu;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, w szczególności związane z miejscem/regionem.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 6,7 mln zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. Kwota wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się w granicach od 10 000 zł do 200 000 zł.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 20 sierpnia 2018.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/etnopolska-blisko-7-mln-zlotych-na-wsparcie-dzialan-lokalnych

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy