Komunikat archiwalny

Konkurs MEN na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli” oraz quizu wiedzy o Niepodległej.

Konkurs MEN na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji
Fot. Pixabay

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty wnioskodawcy, który zorganizuje i przeprowadzi konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quiz wiedzy o Niepodległej.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 420 000 zł, w tym:

  • na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” - kwotę 320 000 zł;
  • na quiz wiedzy o Niepodległej - kwotę 100 000 zł.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-obejmujacego-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-konkursu-poezji-mysmy-wciaz-do-niepodleglej-szli-oraz-quizu-wiedzy-o-ni.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy