Komunikat archiwalny

Konkurs MEN na prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego, Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Konkurs MEN na prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
Fot. Pixabay

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert dotyczących realizacji całego zadania (moduł I - moduł V) będącego przedmiotem konkursu lub najlepszych ofert dotyczących realizacji jednego lub więcej niż jednego modułu będącego przedmiotem konkursu. Szczegółowy opis zadania, zakresu poszczególnych Modułów znajduje się na stronie konkursu.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Maksymalna kwota dofinansowania całego zadania (moduły I-V) wynosi 5 000 000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania na zadania dotyczące poszczególnych modułów jest następująca:

  • Moduł I – 2 300 000 zł.
  • Moduł II – 400 000 zł.
  • Moduł III – 1 600 000 zł.
  • Moduł IV – 200 000 zł.
  • Moduł V – 500 000 zł.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, ze zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą alternatywnie:

  • całe zadanie (moduły I-V) albo,
  • pojedynczy moduł (moduł I albo II, albo III, albo IV, albo V) albo,
  • więcej niż jeden moduł (spośród modułów I-V).

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-8-2018.html  

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy