Komunikat archiwalny

Konkurs MON w zakresie obronności państwa i działalność Sił Zbrojnych RP

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs MON w zakresie obronności państwa i działalność Sił Zbrojnych RP
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

  • zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych,
  • wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności,
  • doskonalenie zawodowe i rozwój kompetencji nauczycieli i koordynatorów klas mundurowych zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych",
  • kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży  do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów, warsztatów oraz innych przedsięwzięć o charakterze proobronnym.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000 zł. Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. Podmioty uprawnione do składania ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102018wddekid-103254798j/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy