Komunikat archiwalny

Konkurs MEN na przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”.

Konkurs MEN na przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie ofert dotyczących przygotowania koncepcji i podjęcia działań związanych z promocją twórczości artystycznej jako strategii włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością w życie środowiska lokalnego, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowania poczucia sprawczości.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 80 000 zł.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/przygotowanie-koncepcji-oraz-przeprowadzenie-ogolnopolskiego-przegladu-tworczosci-artystycznej-jako-formy-aktywnego-wlaczania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-tym-z-niepelnosprawnosc-2.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy