Komunikat archiwalny

Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne.

Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fot. Pixabay

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / Organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

W trakcie oceny zgłoszonych wniosków pod uwagę będzie brana:

  • wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia);
  • oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii;
  • popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada;
  • projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej / niemieckiej;
  • efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski / Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę / Niemcy przez kulturę), znaczenie projektu dla grupy docelowej.

W ramach konkursu, w obszarze Kultura/wydarzenia artystyczne mogą być składane wyłącznie wnioski o datację powyżej 30 000 zł/7 000 €.  Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 80 000 zł/18 800 €.

Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 5 do 30 listopada 2018 roku.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2019 roku.

Projekty należy zrealizować w terminie od 1 marca do 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-kultura-xeKCJr

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy