Komunikat archiwalny

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Programu Horyzont 2020, pt.: Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating and/or Cooling System (LC-SC3-RES-8-2019).

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020
Fot. Pixabay

W ramach konkursu wspierane będą opłacalne rozwiązania dla systemów ciepłownictwa i / lub chłodzenia, które pozwalają zaspokoić co najmniej 50% zapotrzebowania na energię w systemie przez wykorzystanie w dzielnicy jednej lub więcej technologii energii odnawialnej. W zakres wchodzi integracja źródeł, które w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane.

Rozwiązania powinny być demonstrowane w rzeczywistych warunkach w ramach działającego systemu ogrzewania i / lub chłodzenia.

Oczekuje się, że konsorcjum zaangażuje w projekt operatorów i użytkowników końcowych (w szczególności jeśli użytkownicy wymagają różnych temperatur zasilania) oraz uwzględni ich potrzeby.

Projekt ma wpłynąć na zmniejszenie zależności systemów ciepłowniczych i / lub systemów chłodzenia od paliw kopalnych oraz na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Ponadto projekt powinien poprawić atrakcyjność "odnawialnych" systemów ciepłownictwa i / lub chłodzenia, szczególnie w tych krajach UE, w których takie systemy są obecnie bardzo ograniczone lub nie mają zastosowania.

Na konkurs przeznaczono środki w wysokości 15 mln EUR. Komisja oczekuje wniosków wymagających wkładu UE na poziomie od 8 do 15 mln EUR. Dofinansowanie UE wynosi 70%, za wyjątkiem podmiotów prawnych non-profit dla których dofinansowanie UE wynosi 100%.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE, w krajach i terytoriach zamorskich powiązanych z krajami członkowskimi UE oraz w krajach stowarzyszonych (wykaz krajów stowarzyszonych dla programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf).

W ramach typu akcji “Innovation action”, w której został ogłoszony konkurs wymagane jest złożenie wniosku przez Konsorcjum, w skład którego będzie wchodzić co najmniej trzy podmioty prawne posiadające siedzibę w trzech różnych krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-8-2019.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy