Komunikat archiwalny

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Programu Horyzont 2020, pt.: Flexibility and retail market options for the distribution grid   (LC-SC3-ES-1-2019).

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020
Fot. cc.europa.eu

W ramach konkursu oczekuje się projektów, które opracują i przedstawią zintegrowane rozwiązania, umożliwiające funkcjonowanie w bezpieczny i stabilny sposób sieci dystrybucji przy dużych udziałach odnawialnych źródeł energii. Wnioski powinny uwzględnić co najmniej dwa z następujących elementów:

  • Środki w zakresie elastyczności i usługi sieci elektrycznej świadczone przez magazynowanie energii elektrycznej (w tym akumulatory i pojazdy do technologii sieciowych), zasilanie w energię elektryczną do-X (w szczególności energia cieplna), reagowanie na zapotrzebowanie oraz zmienne wytwarzanie umożliwiające dodatkową dekarbonizację;
  • Technologie inteligentnych sieci zapewniające optymalne możliwości obserwacji oraz narzędzia do wyższej automatyzacji i kontroli sieci i rozproszonych źródeł energii, w celu zwiększenia odporności sieci elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa systemu, także w przypadku ekstremalnych zjawisk klimatycznych;
  • Zdefiniowanie i przetestowanie mechanizmów rynku zachęcających do elastyczności w celu łagodzenia krótkoterminowych i długotrwałych zatorów lub innych problemów w sieci (np. dynamiczne taryfy sieciowe, rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów przekształcenia energii, usługi dodatkowe. Rozwiązania powinny wykazać niezbędną współpracę z innymi operatorami systemów, w szczególności z operatorami systemów przesyłowych (OSP), ułatwiając integrację rynków hurtowych i detalicznych.

Powtarzalność i skalowalność rozwiązań jest pożądana, aby zapewnić maksymalny wpływ wykorzystania wyników projektu.

Wnioski powinny opierać się na spostrzeżeniach i wynikach projektów realizowanych już w tej dziedzinie w ramach Programu H2020 (informacje o projektach można znaleźć na stronie BRIDGE:  http://www.h2020-bridge.eu )

Wnioski mogą być składane w ramach dwóch następujących podkategorii:

  1. Elastyczność i opcje rynku detalicznego dla sieci dystrybucyjnej.
  2. Elastyczność i opcje rynku detalicznego dla sieci dystrybucyjnej: Międzynarodowa współpraca z Kanadą. Współpraca musi mieć formę umowy koordynacyjnej między projektem finansowanym w ramach programu Horyzont 2020 a projektem o podobnym zakresie wspieranym przez kanadyjskie organy finansujące.

Na konkurs przeznaczono środki w wysokości 37 mln EUR. Komisja oczekuje wniosków wymagających wkładu UE na poziomie od 6 do 8 mln EUR. Dofinansowanie UE wynosi 70%, za wyjątkiem podmiotów prawnych non-profit, dla których dofinansowanie UE wynosi 100%.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE, w krajach i terytoriach zamorskich powiązanych z krajami członkowskimi UE oraz w krajach stowarzyszonych (wykaz krajów stowarzyszonych dla programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf ).

W ramach typu akcji “Innovation action”, w której został ogłoszony konkurs wymagane jest złożenie wniosku przez Konsorcjum w skład którego będzie wchodzić co najmniej trzy podmioty prawne posiadających siedzibę w trzech różnych krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-1-2019.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy