Komunikat archiwalny

Konkurs ofert na przygotowania organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku w zakresie przygotowania organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019.

Konkurs ofert na przygotowania organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie jednej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającego celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań przygotowujących organizację XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019, w której weźmie udział ponad 1 600 uczestników z całego kraju, w tym ok. 1 100 zawodników w 10 sportach: biathlon, curling, hokej na lodzie, koszykówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi i krótki), narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), snowboard i saneczkarstwo.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 140 000 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Do konkursu mogą być składane oferty na zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 listopada 2018 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1497687,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy