Komunikat archiwalny

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Programu Horyzont 2020, pt.: Research on advanced tools and technological development (LC-SC3-ES-6-2019).

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020
Fot. cc.europa.eu

W ramach składanych projektów należy opracować, gruntownie rozwinąć oraz przetestować szereg narzędzi i przyszłych technologii, w celu uzupełnienia luk istniejących w tych obszarach i / lub przygotować system energetyczny na rok 2030 i okres późniejszy.

Wnioski powinny dotyczyć tylko jednego z czterech następujących podtematów, (w ramach podtematu nie ma konieczności uwzględniania wszystkich niżej wymienionych punktów):

I. Zaawansowane narzędzia do modelowania dla:

  • modelowania przyszłego rynku energii elektrycznej w celu zbadania i przeanalizowania wpływu i projektu struktury cen energii elektrycznej z rynków hurtowych, na rynki czasu rzeczywistego (bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi) oraz na rynki detaliczne;
  • modelowania i prognozowania produkcji energii ze zmiennych źródeł odnawialnych, związane z nimi kwestie kontroli częstotliwości i napięcia w sieci elektrycznej oraz korzyści związane z wykorzystaniem pamięci.

II. Zaawansowane narzędzia dla:

  • projektowania i eksploatacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej, w tym poziomu dystrybucji i przesyłu, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, takich jak jakość powietrza, ślady i nowe ograniczenia związane ze zmiennym wytwarzaniem energii odnawialnej, miejscem i rolą pamięci masowej i elastycznością; optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów energii elektrycznej i przepustowości sieci;
  • opracowania strategii zarządzania przewidywaniami sieci z niepewnością (prognozowanie plus narzędzia do zarządzania siecią stochastyczną), poprawa utrzymania aktywów elektroenergetycznych (dystrybucja i transmisja), a także powiązane zarządzanie danymi;
  • Udoskonalone narzędzia do współpracy i koordynacji TSO / DSO, bezpieczna wymiana danych między sieciami w całym łańcuchu wartości, narzędzia ICT do handlu transgranicznego w celu niemalże równoważenia w czasie rzeczywistym; określenie minimalnego zestawu specyfikacji w celu umożliwienia zautomatyzowanego transgranicznego transgranicznego rynku energii elektrycznej.
  • Włączenie technologii w niezawodne i odporne wzajemnie połączone europejskie sieci energetyczne, wykorzystujące specyficzne cechy i strategiczną rolę europejskich globalnych systemów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS.

III. Rozwój technologiczny:

  • Opracowanie nowej generacji niezawodnych oraz opłacalnych technologii magazynowania energii, systemów zarządzania pamięcią masową, w szczególności akumulatorów, zdolnych do zapewnienia wysokich określonych poziomów energii, dużej liczby cykli życia, szybkiej reakcji na zapotrzebowanie sieci elektrycznej i niewielkiej konserwacji;
  • Energoelektronika do akumulatorów i oprogramowania do zarządzania połączonymi lub hybrydowymi zdecentralizowanymi systemami energetycznymi, również łącząca kilka wektorów energetycznych: kluczowym celem jest znaczne obniżenie kosztów tych kluczowych komponentów dla domów, dzielnic i większych systemów, które mogą znacznie przyspieszyć energię przejście sieci elektrycznej.

IV. Międzynarodowa współpraca z krajem z poza UE/krajem stowarzyszonym członkiem Mission Innovation w sprawie Mission Innovation Challenge 7Affordable Heating and Cooling for Buildings:

  • Opracowanie kompaktowego zasobnika energii cieplnej do zmiany obciążenia energią elektryczną, który pobierze energię elektryczną z sieci w godzinach szczytu, będzie wykorzystany do ogrzewania, chłodzenia lub ogrzewania wody wodociągowej w późniejszym czasie. Typowa wymagana moc ładowania to 3 kW, przez okres do trzech godzin. Integracja z systemem ogrzewania budynku i inteligentnej sieci elektrycznej jest kluczowym elementem rozwoju dla materiałów i technologii składowania.

Na konkurs przeznaczono środki w wysokości 28 mln EUR. Komisja oczekuje wniosków wymagających wkładu UE na poziomie od 2 do 4 mln EUR.  Dofinansowanie UE wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE, w krajach i terytoriach zamorskich powiązanych z krajami członkowskimi UE oraz w krajach stowarzyszonych (wykaz krajów stowarzyszonych dla programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf ).

W ramach typu akcji “ RIA Research and Innovation action”, w której został ogłoszony konkurs wymagane jest złożenie wniosku przez Konsorcjum w skład którego będzie wchodzić co najmniej trzy podmioty prawne posiadających siedzibę w trzech różnych krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-es-6-2019.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy