Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów - konkurs ofert

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 05 listopada 2018 r. do 04 czerwca 2019 r.”

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów - konkurs ofert
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 05 listopada 2018 roku do 04 czerwca 2019 roku, spełniającego szczegółowe wymagania wskazane w Ogłoszeniu Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Konkurs skierowany jest do organizacji społecznych, stowarzyszeń albo osób prawnych, których statut obejmuje prowadzenie działalności:

  1. w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
  2. na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
  3. charytatywnej, lub
  4. na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
  5. na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
  6. w sferze oświaty i wychowania, lub
  7. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 05 listopada 2018 roku do 04 czerwca 2019 roku.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2018 r. o godz. 11:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25983,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-repatriacji-pod-nazwa-Prow.html 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy