Komunikat archiwalny

Konkurs Komisji Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Programu Kreatywna Europa: pn.: „Zaprojektowanie i zarządzanie działaniami związanymi z tworzeniem sieci i budowaniem potencjału dla lokalizacji wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label)”.

Konkurs Komisji Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa
Fot. cc.europa.eu

Celem konkursu jest wytypowanie koordynatora (pojedynczej osoby prawnej lub konsorcjum organizacji), który uruchomi działania networkingowe, związane z budowaniem potencjału oraz wymianą doświadczeń pomiędzy miejscami wyróżnionymi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (EHL), a także zajmie się komunikacją i promocją wspomnianej wyżej akcji. Poprzez powyższe zabiegi te przyczynić się mają do:

  • wspierania kontaktów pomiędzy lokalizacjami, które otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego,
  • zachęcania ich do tworzenia wspólnych projektów w dziedzinach takich jak np. wymiany młodzieży i wolontariat, mobilność pracowników, praca kuratorska i in.,
  • wzmocnienia zdolności lokalizacji oznaczonych EHL do działania na płaszczyźnie międzynarodowej poprzez szkolenia managerskie oraz wzajemne wymiany kadr,
  • rozwoju tworzonych wspólnie programów edukacyjnych, a także produktów marketingowych i turystycznych,
  • poprawy rozpoznawalności akcji Unii Europejskiej oraz miejsc wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Na wsparcie realizacji projektu przeznaczono środki w wysokości 500 tys. euro. Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach niniejszego konkursu wnioskodawcą może być podmiot:

  • aktywnie działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia ustanawiającego program "Kreatywna Europa";
  • mający silny związek ze Znakiem Dziedzictwa Europejskiego;
  • prawnie zarejestrowany w jednymz krajów uczestniczących w podprogramie Kultura, (osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotację).

Wniosek może być złożony przez:

  • konsorcjum składające się z co najmniej 10 podmiotów nagrodzonych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego posiadających siedzibę w co najmniej 5 różnych krajach

lub

  • jeden podmiot prawny, pod warunkiem, że jego udziałowcy obejmują co najmniej 10 miejsc nagrodzonych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego mających siedzibę w co najmniej 5 różnych krajach.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowe pod adresem: http://kreatywna-europa.eu/znak-dziedzictwa-europejskiego-tworzenie-sieci-i-budowanie-potencjalu-nowe-wezwanie-do-skladania-wnioskow/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy