Komunikat archiwalny

Dotacja na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem Wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji Narodowej podmiotom realizującym poszczególne zadania, na podstawie umów lub porozumień.

Dotacja na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
Fot. Pixabay

Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

  • Obszar wsparcia II – Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) – o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny;
  • Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.

Obszar wsparcia II – Małe granty.

Wnioskodawcy składają do Wojewodów wnioski na realizację małych grantów, a także wnioski na poszczególne zadania składające się na wcześniej rozpoczęte kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym (programy lokalne). Termin składania wniosków w II obszarze wsparcia upływa w dniu 31 października 2018 roku.

Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe.

Wnioskodawcy składają wnioski do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioski na ogólnopolskie projekty systemowe. Termin składania wniosków w III obszarze wsparcia upływa w dniu 14 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=informacje_mniejszosci_narodowe

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy