Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Zamówienia kompozytorskie

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie wraz z publicznym prawykonaniem „na żywo” jednego nowego dzieła muzycznego, muzyczno-choreograficznego, słowno-muzycznego lub multimedialnego z dominującą obecnością muzyki.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Zamówienia kompozytorskie
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

W ramach edycji „Zamówień kompozytorskich 2019-2020” jako priorytetowe będą uznane projekty na zamówienie utworów o charakterze edukacyjnym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie wraz z publicznym prawykonaniem „na żywo” (ewentualnie z jednym lub dwoma powtórzeniami) jednego nowego dzieła muzycznego, muzyczno-choreograficznego, słowno-muzycznego lub multimedialnego z dominującą obecnością muzyki. Dzieło będące przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę.

W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

 • Zadanie nr. 1: zamówienie i prawykonanie dzieła
 • Zadanie nr. 2: zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł A-F
 • Zadanie nr. 3: zamówienie, prawykonanie i jedno powtórzenie dzieła dla kategorii dzieł G
 • Zadanie nr. 4: zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł A-F
 • Zadanie nr. 5: zamówienie, prawykonanie i dwa powtórzenia dzieła dla kategorii dzieł G

Kategorie w/w dzieł są następujące:

 • A- dzieło o obsadzie solistycznej – jednoosobowej (1 warstwa/osoba)
 • B - dzieło o obsadzie solistycznej – małej (od 2 do 7 warstw/osób)
 • C - dzieło o obsadzie solistycznej – dużej (od 8 do 19 warstw/osób)
 • D - dzieło na małą orkiestrę (np. orkiestrę smyczkową lub o podwójnej obsadzie instrumentów dętych) – od 20 do 44 warstw/osób
 • E - dzieło na wielką orkiestrę symfoniczną lub na małą orkiestrę z udziałem np. solistów, elektroniki, chóru, tańca – od 45 warstw/osób
 • F - dzieło na wielkie obsady mieszane, wielką orkiestrę z chórem i solistami
 • G - wielkoobsadowe formy sceniczne o czasie trwania przekraczającym 60 min.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określono w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • państwowe instytucje kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne szkoły artystyczne;
 • niepubliczne szkoły artystyczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 80 %.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/zamowienia-kompozytorskie.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy