Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z zakupem dzieł/obiektów sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.

Program pełni funkcję komplementarną w stosunku do programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej i skierowany jest do instytucji kultury – muzeów oraz galerii i centrów sztuki, jak również podmiotów spoza sektora finansów publicznych, prowadzących aktywną działalność w zakresie tworzenia zbiorów z obszaru współczesnych sztuk wizualnych. Zasadniczym założeniem programu jest przekształcanie tych zbiorów w wartościowe kolekcje tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy ich rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki najnowszej.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z zakupem dzieł/obiektów sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa Załącznik nr 1  do Regulaminu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • państwowe instytucje kultury;
  • samorządowe instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe

Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 85 %.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy