Komunikat archiwalny

Konkurs na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program Upowszechniania Sportu Osób niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Konkurs na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych
Fot. Pixabay

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Dofinansowanie objęte są następujące zadania:

  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych;
  3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania w/w zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. O przyznanie dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na realizację Programu w 2019 roku przeznaczono kwotę 18 700 000 zł.

Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych).

W ramach środków własnych można wykazać środki jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej, sponsorów lub własne (w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia oraz wyceny udostępnionej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy).

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2421,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2019-r-w-ramach-rozwijan.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy