Komunikat archiwalny

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania gwałtownej radykalizacji postaw

Celem konkursu jest opracowanie skutecznych metod i narzędzi przeciwdziałania wszelkim formom radykalizacji w obszarach priorytetowych, takich jak dzieci i młodzież, zaangażowanie społeczne, wymiar lokalny, więzienia, z naciskiem na mapowanie, analizę, wymianę i ocenę istniejących podejść, jak również rozwijanie metodologii i podejść o wysokim stopniu przeniesienia na poziom UE.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania gwałtownej radykalizacji postaw
Fot. European Commission

Komisja Europejska oczekuje, ze w ramach naboru nastąpi poprawa zdolności odpowiednich podmiotów do zidentyfikowania i zajęcia się radykalizacją prowadzącą do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu.

Wnioski składane w ramach niniejszego zaproszenia muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:

  1. Poprawa zaangażowania społeczności (ewentualnie z udziałem nieformalnych podmiotów) oraz współpracy między różnymi podmiotami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu;
  2. Wspieranie lokalnych podmiotów, w tym organizacji non-profit, poprzez zwiększanie ich wiedzy i zdolności do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw.

Biorąc pod uwagę szczególne narażenie dzieci i młodzieży, mile widziane będzie wsparcie dla lokalnych podmiotów zajmujących się również tymi grupami.

Wnioski muszą być składane w ramach konsorcjum obejmującego co najmniej trzy podmiotów mające siedzibę w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczących w Instrumencie Internal Security Fund – Police (ISF-Police). Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, Wnioskodawca i Partnerzy muszą być:

  • podmiotami prawnymi,
  • posiadać siedzibę w Państwie członkowskim UE uczestniczącym w Instrumencie ISF Police,
  • organem publicznym, podmiotem prywatnym (podmiot prywatny nastawiony na zysk może uczestniczyć tylko w partnerstwie z organem publicznym).

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 5 000 000 EUR. Komisja Europejska oczekuje projektów wymagających dofinansowania z UE na poziomie od 250 000 EUR do 1 000 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-ct-rad.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy