Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący poszukiwaniem osób zaginionych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”.

Konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący poszukiwaniem osób zaginionych
Fot. Pixabay

Zadanie obejmuje następujące działania:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci,
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych osób, w szczególności zaginionych dzieci i zaginionych osób starszych, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami,
  • organizowania/prowadzenia szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych, w szczególności zaginionych dzieci i zaginionych osób starszych,
  • w ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Realizacja zadania przyczyniać się ma do wsparcia Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych, jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, osoby starszej, poprzez przede wszystkim zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionych, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, rodzinie zaginionego włączanie mediów w działania poszukiwawcze.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 110 000 zł.

Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/26139,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-na-2019-rok-pn-Prowadzen.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy