Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 1996 roku wspiera swojego Fundatora – Citi Handlowy – w realizacji jego misji społecznej. Najstarszym z prowadzonych programów jest Program Dotacji. W jego ramach co roku przyznawanych jest kilkadziesiąt dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w całym kraju.

Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
Fot. Pixabay

Dofinansowanie w Programie Dotacji jest udzielane w ramach poniższych obszarów programowych:

 • Innowacje w edukacji,
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 • Priorytety ochrony zdrowia,
 • Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Nie są finansowane: osoby fizyczne, podmioty prawa handlowego, podmioty ekonomii społecznej, przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku, koszty bieżącej działalności organizacji, projekty inwestycyjne (w tym budowy, remonty), projekty realizowane za granicą, przedsięwzięcia religijne i polityczne, zakup wyposażenia pracowni komputerowych, zakup sprzętu sportowego, imprezy okolicznościowe (festiwale, koncerty, przedstawienia teatralne, jubileusze, wystawy etc.), obozy, kolonie, rajdy, przedsięwzięcia sportowe, stypendia, kapitały żelazne.

Wnioskodawca może złożyć opis więcej niż jednego projektu. Ten sam projekt może uzyskać wsparcie maksymalnie dwa razy pod rząd.

Fundacja wspomaga projekty realizowane w okresie do 12 miesięcy.

Nie określono maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa on szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, a to z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

Proces aplikacji w programie dotacji podzielony jest na dwa etapy:

 • Wnioskodawcy uzupełniają formularz zamieszczony na stronie www.kronenberg.org.pl. Na ich podstawie Zarząd Fundacji wybiera Wnioskodawców, którzy będą uprawnieni do dalszego aplikowania.
 • Wnioskodawcy zakwalifikowani do II etapu otrzymają formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia. Na podstawie przesłanych wniosków Zarząd Fundacji podejmie decyzje o przyznaniu dofinansowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy