Konkurs grantowy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich ze środków Nagrody Rafto

Fundusz Obywatelski poinformował, że finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu. Jej łączna wartość to 83 tys. zł, które w całości przeznaczone zostaną na wsparcie inicjatyw obywatelskich w ramach niniejszego konkursu.

Konkurs grantowy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich ze środków Nagrody Rafto
Fot. Pixabay

W ramach konkursu grantowego ze środków Nagrody Rafto poszukiwane są inicjatywy, które:

1. mieszczą się w jednym z dwóch obszarów tematycznych:

  • działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
  • działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

2. zrealizowane będą najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Do udziału w konkursie uprawnione są zarejestrowane w Polsce następujące podmiowy:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wesprze tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

W ramach konkursu można ubiegać się o granty w wysokości od 3000 do 7000 zł. Mile widziany jest wkład własny wskazujący na zdolność do zorganizowania dodatkowych zasobów na rzecz inicjatywy, ale nie jest to warunek konieczny ubiegania się o wsparcie w konkursie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2019 r. do godz. 14:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy