Nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła czwartą edycje konkursu na polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe, takie jak: jak wymiany młodzieży, spotkania młodzieżowe oraz projekty informacyjno-promocyjne.                                                                                                                                      

Nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2019
Fot. Pixabay

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne).

Uczestnikami projektów może być młodzież oraz osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Każdego roku określane są priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, określają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W 2019 roku priorytetami są: 

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Realizacja projektów musi nastąpić w okresie pomiędzy 1 czerwca, a 31 października 2019 roku.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.

Ostateczny termin składani wniosków upływa w dniu 18 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/blog/nabor-wnioskow-w-ramach-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-na-rok-2019-otwarty

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy