Konkurs Komisji Europejskiej na szkoleniach z zakresu prawa konkurencji UE

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków HT.5112 pn.:” Training of national judges in EU Competition Law”.

Konkurs Komisji Europejskiej na szkoleniach z zakresu prawa konkurencji UE
Fot. Pixabay

Nabór koncentruje się na szkoleniach z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej skierowanych do sędziów krajowych zajmujących się sprawami dotyczącymi konkurencji na szczeblu krajowym. Szkolenia dotyczą również prokuratorów, krajowych sędziów praktykantów oraz personelu biur sędziowskich lub sądów krajowych kwalifikujących się krajów.

Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetów:

  • Artykuły 101 i 102 TFUE
  • Dyrektywa 2014/104 w sprawie działań w zakresie ochrony konkurencji
  • Ekonomiczne zasady prawa konkurencji
  • Prawo konkurencji w regulowanych branżach
  • Rynki cyfrowe
  • Pomoc państwa

Preferowane będą projekty uwzględniające:

  • szkolenia przewidujące kolejne poziomy,
  • szkolenia, które nie tylko powielają / pokrywają się z istniejącymi / planowanymi materiałami szkoleniowymi lub istniejącymi / przyszłymi projektami innych instytucji szkoleniowych na poziomie krajowym, ale działają w ramach komplementarności lub innowacji,
  • szkolenia skierowane do sędziów z kilku państw członkowskich podczas jednego szkolenia, a tym samym zachęcające do nawiązywania kontaktów transgranicznych.

Projekty mogą być składane przez władze, organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, posiadające siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów lub przez organizację międzynarodową. Organizacje nastawione na zysk muszą składać wnioski we współpracy z podmiotami publicznymi lub organizacjami prywatnymi non-profit.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu wynosi 900 000 EUR. Wnioskowana kwota powinna mieścić się w przedziale od 30 000 EUR do 300 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem. http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy