Wsparcia Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Wsparcia Fundacji LOTTO
Fot. Pixabay

Wsparcie można uzyskać na następujące obszary działań:

  • sport,
  • kultura, dziedzictwo narodowe
  • edukacja,
  • pomoc społeczna.

O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni.

Wsparcie udzielane jest w formie dofinansowania lub darowizny w złotych polskich i kwocie brutto lub w formie darowizny rzeczowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej po adresem: https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy