Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Dotacja w ramach konkursu może zostać przyznana na dofinansowanie działań z obszaru wspierania kolarstwa (konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich) w Polsce.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)
Fot. Pixabay

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

  1. podniesienie poziomu sportowego kolarstwa w Polsce;
  2. wspieranie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i senior;
  3. umożliwienie wyselekcjonowanym zawodnikom realizacji przygotowań do najważniejszych imprez sportowych.

Przez najlepsze zawodniczki i zawodników rozumie się osoby, które na dzień 5 lutego 2019 roku posiadły status członka kadry narodowej oraz spełniały jedno z następujących kryteriów:

  • Medal Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016,
  • Medal mistrzostw świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców, lub juniorów) uzyskany w latach 2018-2019,
  • IV-VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016, lub mistrzostwach świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców, lub juniorów) uzyskane w latach 2018-2019,

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy obszaru kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, prowadzące formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku.

Zlecenie zadania odbywać się będzie w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł.

Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości co najmniej 2% kwoty dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2019-rok/2528,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-Programu-ws.html 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy