Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!

Celem głównym Programu Czuwamy! Pamiętamy! jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym lub pozostawały dotychczas nieznane lokalnej społeczności.  

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!
Fot. Pixabay

W ramach Programu można ubiegać się o kwotę do 7 000 złotych na rewitalizację Miejsc Pamięci.

O środki z kampanii Czuwamy! Pamiętamy! mogą ubiegać się zarówno osoby prawne, jaki jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wnioski o przyznanie darowizny można składać od 28 maja do 1 lipca 2019 roku za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”: https://grantydarserca.orlen.pl  

W ramach Programu, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Fundacji „ORLEN –DAR SERCA” do dnia 8 lipca 2019 roku.

W zeszłorocznej edycji Programu Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wsparła środkami finansowymi 14 projektów zgłoszonych przez organizacje, stowarzyszenia i instytucje gminne.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy