Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków w ramach programu Dla Białorusi (Для Беларусі)

Celem programu Dla Białorusi jest wspieranie inicjatyw służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi.

 

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków w ramach programu Dla Białorusi (Для Беларусі)
Fot. Pixabay

Dotacje udzielane są na przedsięwzięcia dotyczące:

1. pobudzania aktywności obywatelskiej między innymi poprzez:

  • włączanie mieszkańców Białorusi w życie społeczne na poziomie lokalnym
  • i krajowym;
  • kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez działania edukacyjne;
  • wsparcie rozwoju trzeciego sektora;

2. przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechniania postaw tolerancji;

3. poszerzania dostępu do niezależnej informacji, rozwijania nowych mediów mających wpływ na budowanie zaangażowania społecznego obywateli.

Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji społecznych.

Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 EUR.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa. Z dotacji można pokryć wszystkie wydatki niezbędne dla zrealizowania zaplanowanych działań.

Wnioski można składać w języku angielskim, białoruskim, polskim lub rosyjskim.

Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy