Instytut Książki ogłosił drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2019 roku

Drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2019 roku potrwa od 1 września do 31 października. Oferty należy składać online za pomocą formularza internetowego, który zostanie aktywowany na czas trwania naboru. Wyniki zostaną ogłoszone do końca stycznia 2020.

Instytut Książki ogłosił drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2019 roku
Fot. Pixabay

Program Translatorski ©POLAND został ustanowiony przez Instytut Książki, aby promować polską literaturę na świecie poprzez wsparcie zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

  • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
  • literatura dla dzieci i młodzieży;
  • komiks

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

  • tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
  • zakupu licencji prawnoautorskich;
  • druku dzieła.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-translatorski-©poland,15.html

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy