Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych na terenie Obszaru III Gminy Miejskiej Kraków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru III Gminy Miejskiej Kraków obejmującego Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnicy XIII Podgórze”.

Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych na terenie Obszaru III Gminy Miejskiej Kraków
Fot. Organizacje Pozarządowe

Przedmiotem konkursu jest zlecenie realizacji w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki zamieszkałych na terenie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnicy XIII Podgórze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi: 24 118 720 zł, w tym:

  • w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 1 507 420 zł;
  • w 2020 roku – 6 029 680 zł;
  • w 2021 roku – 6 029 680 zł;
  • w 2022 roku – 6 029 680 zł;
  • w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku – 4 522 260 zł.

Zlecenie usług opiekuńczych obejmuje:

  1. w roku 2019 łącznie szacunkowo 66 700 godzin rocznie, w tym łącznie szacunkowo 20 000 godzin usług pielęgnacyjnych rocznie oraz łącznie szacunkowo 46 700 godzin usług gospodarczych;
  2. w latach 2020-2022 łącznie szacunkowo 266 800 godzin rocznie, w tym łącznie szacunkowo 80 000 godzin usług pielęgnacyjnych rocznie oraz łącznie szacunkowo 186 800 godzin usług gospodarczych rocznie;
  3. w roku 2023 łącznie szacunkowo 200 100 godzin, w tym łącznie szacunkowo 60 000 godzin usług pielęgnacyjnych oraz łącznie szacunkowo 140 100 godzin usług gospodarczych.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=113837&_ga=2.239944323.1600047264.1564498707-912764488.1558959138

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy