Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków obejmującego Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta”.

Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków
Fot. Organizacje Pozarządowe

Przedmiotem konkursu jest zlecenie realizacji w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki zamieszkałych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi: 15 223 360 zł, w tym:

  • w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 951 460 zł;
  • w 2020 roku – 3 805 840 zł;
  • w 2021 roku – 3 805 840 zł;
  • w 2022 roku – 3 805 840 zł;
  • w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku – 2 854 380 zł.

 Zlecenie usług opiekuńczych obejmuje:

  1. w roku 2019 łącznie szacunkowo 42 100 godzin rocznie, w tym łącznie szacunkowo 12 600 godzin usług pielęgnacyjnych rocznie oraz łącznie szacunkowo 29 500 godzin usług gospodarczych;
  2. w latach 2020-2022 łącznie szacunkowo 168 400 godzin rocznie, w tym łącznie szacunkowo 50 500 godzin usług pielęgnacyjnych rocznie oraz łącznie szacunkowo 117 900 godzin usług gospodarczych rocznie;
  3. w roku 2023 łącznie szacunkowo 126 300 godzin, w tym łącznie szacunkowo 37 900 godzin usług pielęgnacyjnych oraz łącznie szacunkowo 88 400 godzin usług gospodarczych.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=113835&_ga=2.34947489.1600047264.1564498707-912764488.1558959138

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy