Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do Programu Eksperyment Wymiana

Eksperyment Wymiana - to Program wspierania projektów o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do Programu Eksperyment Wymiana
Fot. pixabay

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dotuje i merytorycznie wspiera projekty polsko-niemieckie. Od ponad 25 lat buduje pokojowe sąsiedzkie relacje. Dofinansowała już ponad 75 tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 2,9 miliona młodych ludzi.

Od projektu oczekuje się, aby:

  • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
  • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni,
  • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STEM,
  • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją zagadnienia,
  • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STEM, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
  • dał uczestnikom możliwość poznania się oraz czas na odkrywanie kraju partnera,
  • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

PNWM oferuje:

  • dofinansowanie w wysokości maksymalnych stawek ryczałtowych PNWM do kosztów pobytu, programu, tłumaczenia, kosztów podróży oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego,
  • dofinansowanie dokumentacji w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli jej stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów,
  • upowszechnienie wybranych projektów jako przykładów dobrych praktyk STEM.

Projekty nieodpowiadające kryteriom programu „Eksperyment Wymiana”, ale spełniające ogólne warunki wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.pnwm.org/dotacje/eksperyment-wymiana/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy