Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 pn. „Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych”.

Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 16-godzinnych szkoleń dla 1 300 pracowników sądów powszechnych:

  1. kadry orzeczniczej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych) oraz
  2. urzędników i innych pracowników sądów powszechnych (pracowników sekretariatów sądów, biur obsługi interesanta, kadr i in.), którzy ze względu na charakter pracy wykonują swoje obowiązki z wykorzystaniem dokumentów w postaci elektronicznej lub narzędzi komunikacji elektronicznej (m. in. e-usług wymiaru sprawiedliwości).

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.      

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 100 %

Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie od 7 do 28 października 2019 r. (do godziny 12:00).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-247/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy