Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs na ofertę instytucji/organizacji goszczącej w 2020 roku rezydentów z Luksemburga w Polsce w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” realizowanego wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił konkurs
Fot. Pixabay

Program wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców Luksemburga i Polski. Instytucjami realizującymi projekt od strony organizacyjnej są Instytut oraz Centre TROIS C-L.

Przedmiotem oferty - projektu jest zorganizowanie przez oferenta w jego siedzibie 15-dniowej rezydencji dla artystów z Luksemburga (maksymalnie 3 osoby) działających w obszarze sztuki tańca i sztuk performatywnych. Rezydencja zakończyć się ma otwartym dla publiczności pokazem pracy.

Celem projektu jest:

  • wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym pomiędzy artystami działającymi w obszarze sztuki tańca i sztuk performatywnych w Polsce i w Luksemburgu;
  • wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z lokalną publicznością;
  • umożliwienie artystom z Luksemburga działającym w obszarze sztuki tańca i sztuk performatywnych autorefleksji i przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej oraz metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej.

Uprawnionymi oferentami są podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz uczelnie publiczne prowadzące kształcenie w dziedzinie sztuki i dyscyplin artystycznych dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym realizację pobytu rezydencyjnego i prezentacji pracy na zakończenie rezydencji.

W ramach Projektu Instytut dofinansuje wybraną w drodze konkursu ofertę maksymalną kwotą 7 000 zł brutto. Oferent jest zobowiązany wykazać w składanym budżecie wkład własny w realizację projektu (finansowy lub wyceniony wkład rzeczowy).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej poda adresem: http://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2887

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy