Komunikat archiwalny

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020

Program „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” edycja 2020
Fot. Pixabay

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Projektem mogą być propozycje dotyczące regularnej prezentacji spektakli tańca na danej scenie (minimum 4 pokazy spektakli, przy czym powinny to być spektakle różnych zespołów lub różnych artystów indywidualnych lub ten sam spektakl kilkukrotnie);

Projektem mogą być propozycje polegające na prezentacji wybranych spektakli tanecznych danego artysty lub zespołu na jednej lub kilku scenach (minimum 4 pokazy spektakli tańca).

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

  • Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego.
  • Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/ i działające w imieniu zespołu lub artysty.

Wnioskodawca składa wniosek we współpracy z partnerem/partnerami– każdorazowo przy złożeniu wniosku potrzebny jest udział co najmniej dwóch podmiotów: artysta/zespół/producent spektaklu i scena.

Kwalifikowanymi partnerami są:

  • Artyści indywidualni działający w Polsce, prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca.
  • Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/ i działające w imieniu zespołu lub artysty.
  • Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), placówki edukacyjne dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego.

Planowany budżet Programu w 2020 roku wynosi 250 000 zł brutto. Organizator dofinansowuje zakwalifikowany projekt maksymalną kwotą 40 000 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w składanym budżecie wkład własny w realizację zadania (finansowy lub wyceniony wkład rzeczowy).

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2888

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy